Støttetjenester

KGF bruker en rekke verktøy, tester, systemer og tjenester knyttet til våre ulike oppdrag innen rekruttering og headhunting/search. Dette både til utvikling av jobbprofiler, analyse av team som kandidaten skal lede eller være en del av, kulturanalyse opp mot deltakerens profil og verdier etc. Nedenfor følger en beskrivelse av disse.

Testverktøy

Personlighetstester, evnetester og kartlegging av kandidatens arbeidsinteresser benyttes for å øke evnen til å forutsi hvem som antas være best egnet til stillingen. Dette er en rask og rimelig måte og skaffe seg større innsikt og forståelse om kandidaten.

Vi benytter kun personlighetstester som er godkjent av DNV-GL.


Våre samarbeidspartnere er de internasjonale aktørene:

 • Profiles International (eies av Wileys)
 • Cut-e (eies av AON)


I tillegg til personlighetstester tilbyr vi også en rekke andre kartleggingsverktøy som:

 • Evnetester, som f. eks:
  • Numeriske evner
  • Numerisk resonering
  • Verbale evner
  • Verbal resonering
  • Abstrakte logiske evner
  • Spesifikke kognitive evner
  • Spesifikke kunnskaper/ferdigheter (ulike språk, tall, spatiale evner, mekanisk resonnering m.m.)
 • Jobbinteresser/-motivasjon
 • Preferanser og verdier/drivere i en jobbsituasjon

Bakgrunnssjekk med tredjepart

En bakgrunnssjekk er i hovedsak en uavhengig tredjepartsverifisering av den informasjonen arbeidssøkeren oppgir, samt en gjennomgang av en rekke sikkerhetsrelaterte sjekkpunkt.

Vår samarbeidspartner Semac kan avdekke alt fra uregelmessigheter knyttet til CV, utdannelse, kompetanse og identitet til en historie med ytterliggående ytringer, brudd på straffeloven, konflikter, omdømmesaker og rusproblematikk.

Semac er Norges ledende leverandør av bakgrunnssjekk. Dette er en tilleggstjeneste og prises separat i hvert enkelt tilfelle.

Rekrutteringsportal

Vi benytter ReachMee som rekrutteringssystem/-portal.
Dette er noe som både vi, våre kunder og kandidater er godt fornøyde med.

Dette bidrar bl. a. til struktur, effektivitet og kontroll gjennom hele rekrutteringsprosessen.
Videre underletter systemet den viktige dialogen med kandidater.
I tillegg kan kunder, når ønskelig, inviteres til å se på og evaluere ulike kandidater.

La oss til sist poengtere betydningen av at systemet hjelper oss med å gi dine søkere god oppfølging og en god opplevelse!

Analyseverktøy – kultur, team og ledergrupper

Det er uomtvistelig at effektive ledergrupper og team presterer vesentlig bedre!
Ved rekruttering av et nytt medlem til en ledergruppe eller et team er det viktig å vite hvordan nåværende ledergruppe eller team presterer og samhandler. Deretter vil man på et godt fundament kunne definere hva man evt. ønsker seg mer (eller mindre) av hos den nye lederen, for å treffe rett i utvelgelsen.

Kulturanalyse og match med kultur:
Alle kjenner vi betydningen av at en nyansatt virkelig passer inn i den kultur og de verdier som rår i din organisasjon og i det aktuelle enheten. Videre er det ønskelig at nyansatte kan være med å løfte organisasjonen et hakk videre, på vei mot ønsket strategisk retning. Ved å kartlegge eksisterende kultur, parallellt med en tilsvarende analyse av finalistkandidatenes «drivere»/verdier sikres en «cultural fit», eller god match mellom person og ønsket kultur.

Gjennom våre verktøy fra Cut-e (link), Culturengine (link) (kulturanalyse og verdianalyse, individuelt og opp mot kulturen i selskapet eller teamet) samt GDQ Teamanalyse (link), har vi tilgang på analyseverktøy som virkelig gir en merverdi for våre kunder i rekrutteringsøyemed.

Vil du som vite mer om våre ulike støttetjenester?

Ta kontakt med Partner/Avdelingsleder Rekruttering – Bjørn Smulders - Mobil: +47 909 91 280, email: bjorn@kgf.no

Aktuelt