Salgstrening

De 20 prosent beste selgerne står for 80 prosent av resultatet.

A4563091

Ettersom de beste selgerne står for hovedvekt av resultatet, er det viktig for salgsledelsen å avdekke hva som kjennetegner disse selgerne. Dette vil gi et bilde av hvilke forutsetninger som bør ligge til grunn for at andre skal oppå lignende suksess. Det mest hensiktsmessige er å rette oppmerksomheten mot de middels presterende selgerne og løfte disse opp mot de som presterer best.

Vi skaper topp-presterende selgere og salgsteam

Våre konsulenter har trent flere tusen selgere i en rekke ulike bransjer, spesielt knyttet til B2B, rådgivende salg, Retail og FMCG (Fast-moving consumer goods).

Gjennom et samarbeid med oss vil dere få en grundig kartlegging av deres behov, utfordringer og salgsstrategi. Vi kombinerer dette med tilgang til virkningsfulle verktøy, metoder og mangeårig kompetanse innenfor team- og salgsutvikling.

Vi i KGF arbeider strategisk med våre kunder og anbefaler utviklingsprosesser over tid, kombinert med individuell coaching av salgsledelsen og selgerne mellom samlingene. Vi bruker også en rekke verktøy i kartlegging og utvikling av salg, teamets ferdigheter og utviklingspotensial, samt verktøy for måling av effekt.

Vi hjelper deg med å oppnå:

  • Økt salg av tjenester og produkter
  • Større kvalitet på det nåværende salgsarbeidet
  • Salgskultur og utvikling av salgsteamet

Vi tilbyr også kurs innen:

  • Presentasjonsteknikk
  • Forhandlingsteknikk

Vil du som vite mer om hvordan vi kan bistå med salgstrening?

Ta kontakt med Leder Avd. Prestasjonsutvikling – Olle Indseth - Mobil: +47 901 42 060, email: olle@kgf.no

Aktuelt