Salgsledelse

«63 prosent av selgere mener at deres ledere ikke kan nok til å lede dem. Dette er urovekkende.» – Sales Executive Council

A4563106

Bedrifter som ansetter den beste fagpersonen eller den beste selgeren som salgssjef, mislykkes i 80 prosent av tilfellene. Som operativ salgsleder har du en nøkkelrolle i skjæringspunktet mellom kunder, bedriften og selgerne. Du står i frontlinjen og har et sett nøkkeloppgaver du må løse for at teamet ditt skal nå målene sine.

Svært mange organisasjoner velger å ansette den beste selgeren eller den beste fagpersonen som salgsleder. De fleste av disse tilfellene mislykkes fordi lederen er best på salg og ikke ledelse. Konsekvensen er salgsledere som ikke evner å involvere, engasjere, lede eller utvikle salgsorganisasjonen.

Ifølge vår omfattende erfaring har de beste salgslederne flere fellestrekk:

  • De behersker salg og salgsprosessen
  • De coacher selgerne
  • De evner å bygge identitet og stolthet som grunnlag for proaktivitet og økt salgsfokus blant selgerne
  • De fordeler og prioriterer ressursene
  • De driver med salgsinnovasjon og løser opp i eventuelle barrierer som finnes i organisasjonen

Salgsinnovasjon er det aller viktigste salgslederen gjør.

Salgsinnovasjon handler om å løse vanskelige salgssituasjoner og finne nye løsninger og måter å selge på. Dyktige salgsledere utfordrer og fjerner eventuelle mentale barrierer som finnes i salgsorganisasjonen.

Vi i KGF har noen av landets beste salgstrenere i vårt team. De har selv solid operativ erfaring som salgsledere og har coachet over 300 salgsledere.

Gjennom et møte kan vi sammen definere hvilke utfordringer og utviklingsområder du har som salgsleder. Dermed kan vi synliggjøre hvordan vi kan hjelpe deg i lederrollen og utvikling av salgsorganisasjonen.

Vil du som vite mer om hvordan vi kan støtte deg som salgsleder?

Ta kontakt med Leder Avd. Prestasjonsutvikling – Olle Indseth - Mobil: +47 901 42 060, email: olle@kgf.no

Aktuelt