Salgscoaching 1:1

Med salgscoaching oppnås opptil 20 prosent bedre resultater.

A4562812

En undersøkelse med tusenvis av respondenter og selgere viser at med riktig coaching steg langtidsresultatene deres med nærmere 20 prosent.

Våre salgstrenere og -coacher har lang erfaring med å bistå kunder som ønsker å optimalisere sine salgsressurser. Gjennom coachingprosesser vil selgere og salgssjefer få hjelp til å utvikle de ferdighetene, kunnskapene og teknikkene som er med på å øke salget, kundelojaliteten – og konkurransefortrinnet.

En typisk kunde hos oss er en leder som opplever stor variasjon i salgsmedarbeidernes evne til å skape resultater, og trenger hjelp til å gjøre individuelle tilnærminger for å øke prestasjonene og engasjementet. Vi jobber også tett mot tidligere kunder som må ha en mer proaktiv tilnærming til salg, ofte på grunn av markedstilpasninger.

Middels presterende og ustrukturerte selgere

En stor andel av salgsressursene oppleves ofte å være middels presterende. Det er disse vi anbefaler gi ekstra oppmerksomhet med tanke på individuell salgscoaching. Mange selgere er kjent for å være noe ustrukturerte, og veiledning i personlig effektivitet og prioriteringer kan derfor være viktige ferdigheter å lære.

Salgscoaching kan bestå av:

  • Coaching og veiledning over noe tid, både individuelt og i gruppe
  • Bevisstgjøring av styrker som selger og å finne forbedringspotensialet, gjerne ved å definere og fjerne barrierer som hindrer selgeren i å oppnå ønskede resultater
  • Opplæring i bruk av verktøy og metodikk som sikrer struktur og prioritering i hverdagen, med høy grad av mål- og salgsfokus
  • Å bygge opp identitet og stolthet som selger eller rådgiver for kunder
  • Kartlegging og opplæring i salgsteknikker som hjelper selgeren til å prestere bedre og oppnå økt gjennomslagskraft i møter med kunder.

Vil du som vite mer om hvordan vi kan bistå med salgscoaching?

Ta kontakt med Leder Avd. Prestasjonsutvikling – Olle Indseth - Mobil: +47 901 42 060, email: olle@kgf.no

Aktuelt