Rekruttering

Vi hjelper deg med å finne de riktige menneskene til din bedrift. Med vårt grundige rekrutteringsarbeid unngår du at én feilansettelse koster deg flere hundre tusen kroner.

Annonsert rekruttering

Selv om dette er den vanligste formen for rekruttering er det også svært tidkrevende. Vi i KGF tar hele jobben fra A til Å – fra oppstart til oppfølgingssamtale mellom nyansatt og leder. Gjennom en systematisk rekrutteringsprosess – der du hele tiden blir involvert – sikrer vi god oppfølging av alle kandidatene, selv dem som ikke får stillingen. Denne tilnærmingen blir satt stor pris på både av våre kunder og kandidatene som ikke blir valgt. Selv i et annonsert løp vet vi at det kan være nødvendig å gå bredt ut for å treffe de riktige menneskene, også dem som ikke er aktive jobbsøkere. Derfor kan vi også kombinere annonsert rekruttering med headhunting og kandidatsøk. Uansett er du trygg på at våre konsulenter gjennomfører prosessen med høy kvalitet og benytter kompetansebaserte intervjuer for å finne en person som passer nettopp din virksomhet.

Headhunting / kandidatsøk

Flere arbeidstakere skaffer seg jobb utenom det annonserte arbeidsmarkedet. Dette medfører at noen stillinger kan være utfordrende å skaffe tilstrekkelig med kvalifiserte søkerne gjennom annonsering. Likevel: Mange av de beste kandidatene vet ikke at de kunne tenke seg å skifte jobb. Derfor er aktivt kandidatsøk både viktig og nødvendig for å nå ut til disse. I løpet av mer enn 20 år med rekruttering har vi aktivt opparbeidet en rik og mangfoldig kandidatbase, samt tette bånd til en rekke dyktige ledere og spesialister rundt om i landet. I vår tilnærming retter vi oss direkte mot interessante og relevante miljøer og personer som vi allerede har kartlagt. Dermed er du trygg på at vi gjennomfører en trygg og sikker prosess – også når du ønsker et diskret søk i markedet, uten at kunder eller konkurrenter får kjennskap til forandringen i virksomheten.

Finalekandidatvurdering

Har du allerede snevret deg inn til et knippe potensielle kandidater? Vi kan gi deg en ærlig og gjennomarbeidet «second opinion» i utvelgelsen. Finalekandidatvurdering hos oss inkluderer blant annet analyse av stillingsprofil og kravspesifikasjon, testing av kandidater, en valideringssamtale med kandidater basert på testresultatene, samt planlegging og gjennomføring av referanseintervjuer. Til slutt gir vi råd og anbefalinger til deg som arbeidsgiver, slik at du er trygg på at du har funnet rett person for jobben. Med andre ord: Vi kan bekrefte eller avkrefte magefølelsen din, basert på en kvalitetssikret utvelgelse.

Rekrutteringskurs

Rekruttering er en risikosport med potensielt stor fallhøyde. Markedsanalyser viser at ledere beregner kostnaden av én feilansettelse til 500.000 kroner – minst. I tillegg kan det føre til svekket tilfredshet blant kollegaer og kunder og et ugunstig omdømme i din bransje. Vi i KGF tilbyr bedriftsinterne rekrutteringskurs, spesielt tilpasset etter hvordan organisasjonen ønsker å drive rekruttering. Vi deler kunnskaper, erfaringer og tips for å lykkes i rekruttering. Innholdet avhenger av deres behov, og kursene kan blant annet bidra til at ledere får trening i å gjennomføre en treffsikker og helhetlig rekrutteringsprosess, forbedrede intervjuferdigheter og innføring i ulike verktøy. Vi legger opp til en engasjerende og inkluderende kursform der vi jobber med caser og utveksler faktiske erfaringer – både gode og mindre gode.

Støttetjenester