Rådgivning og kvalitetssikring

En vellykket omstilling krever nøye planlagte arbeidsprosesser, tilpassede virkemidler, samhandling, god informasjon og ansvarliggjorte ledere!

Vi bistår våre kunder som en objektiv tredjepart, både med hensyn til kvalitetssikring av prosesser og lederstøtte.

Støtteområder

Sammen med ledelsen og de tillitsvalgte kan vi ved behov bidra som en objektiv tredjepart. Gjennom vår ekspertise vil du som kunde ha en samtalepartner innenfor:

  • Prosessplanlegging og informasjonsplan
  • Kvalitetssikring av prosess
  • Rådgivning og veiledning
  • Tilpassing av virkemiddelpakker
  • Hvordan håndtere de som ikke blir berørt
  • Samhandling mellom ledere og tillitsvalgte
  • Lederstøtte og individuell veiledning av i prosessen
  • Vil du vite mer om våre rådgivningstjenester og ønsker tilbud til din bedrift? Ta kontakt med Avdelingsleder / Partner Bjørn-Eirik Buschmann. Mobil: +47 909 70 113, email: bjorn-e@kgf.no

Aktuelt