Privatøkonomisk rådgivning

Kandidater som mottar økonomisk rådgivning oppnår økt oversikt og trygghet. Dermed evner den å ha bedre fokus på sine jobbsøkerprosesser.

Rådgivningen gjennomføres over 2 timer og belyser hvilke forhold som vil kunne påvirke fremtidig økonomisk situasjon og eventuelle offentlige ytelser, blant annet som arbeidssøker eller ved svekket helse. Kandidaten får råd og veiledning for hensiktsmessig planlegging av privatøkonomi. Samtalen tar utgangspunkt i kandidatens ståsted, ønsker og behov.

På forhånd mottar kandidaten et informasjonsskriv med møteinnhold og hvilken dokumentasjon som bør tas med til møtet. Det foretas konkrete beregninger med hensyn til alternative situasjoner og veivalg. I møtet synliggjøres hva aktuelle situasjoner og mulige alternativer kan innebære. Kandidaten mottar dokumentasjon på de beregningene som gjøres under rådgivningsmøtet.

Vil du vite mer om våre tjenester innen privatøkonomisk rådgivning?

Ta kontakt med Avdelingsleder / Partner Bjørn-Eirik Buschmann. Mobil: +47 909 70 113, email: bjorn-e@kgf.no

Aktuelt