Prestasjonsutvikling

For at dine ansatte skal nå sitt fulle potensiale, tilbyr vi i KGF rådgivning, tjenester, trening, verktøy og opplæringsprogrammer som sikrer økt prestasjonsutvikling i privat og offentlig sektor.

Ledelse og teamutvikling

Effektiv ledelse og gode team fører til økt verdiskapning, utvikling og måloppnåelse i en virksomhet. Vi sørger for at ledere virkelig omfavner – og utvikler seg i – lederrollen. Gjennom lederutviklingsprogrammer som faktisk fungerer, tar vi for oss tydeliggjøring av krav og forventninger, og jobber mot handlingsorientert ledelse. Dere får et skreddersydd program som tar lederrollen et steg videre, i tråd med organisasjonenes strategier, retning og lederprinsipper. Vi kan også bidra til at din virksomhet får på plass effektive og målrettede team som involverer og samarbeider med hverandre for å løse oppgaver. Våre erfarne konsulenter bruker anerkjente metoder til å kartlegge teamets utfordringer og øke medlemmenes forståelse av hva de skal oppnå. Sluttsummen er en virksomhet der alle drar i samme retning for å oppnå målene deres – og vel så det.

Salgs- og serviceutvikling

Det er lett å sitte på et salgskurs og være enig, for deretter å gå hjem og fortsette som før. Endring og utvikling må skje i den virkelige verden – med det som virker. Salg er en ferdighet, et håndverk, som ingen er født til. Det må læres og videreutvikles, akkurat som med alle andre fag. I KGF jobber vi praktisk med de områdene som påvirker salg: medarbeidere, ledere og omgivelser. Som samarbeidspartner hjelper vi dere i arbeidet med å strukturere og effektivisere salgsprosessene, samt å utvikle ferdighetene hos deres salgs- og servicemedarbeidere. Dette innebærer en helhetlig tilnærming som hele tiden knyttes opp mot deres salg- og markedsstrategier. Vi ønsker å gjøre salgsledelsen til rollemodeller som motiverer medarbeiderne i deres organisasjon og som bidrar til å utvikle menneskene rundt seg.

Psykososialt miljø

Gevinstene ved et godt psykososialt arbeidsmiljø er svært store. Dette gjenspeiles i høyt jobbengasjement, trivsel, lavt sykefravær, godt samarbeidsklima og få konflikter. Likevel finnes det en rekke utfordringer som setter arbeidsmiljøet på prøve, og svært mye av dette skyldes økende krav til digitalisering, omorganiseringer, markedstilpasninger, forbrukeratferd og fusjoner. Vårt søsterselskap Frisk HMS tilbyr bedriftshelsetjenester med spesialister på psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. I tillegg har vi i KGF rådgivere med spisskompetanse på å øke engasjement, trivsel og trygghet innad i organisasjonen. Ved hjelp av solide verktøy for medarbeiderundersøkelser, kulturanalyser og arbeidsmiljøkartlegging, kan vi sammen øke tilfredsheten på din arbeidsplass, noe som igjen vil skape en sunnere og mer produktiv virksomhet. Arbeidsmiljø er god butikk – hvis det gjøres riktig.