Prestasjons- og karriereutvikling

En av de største utfordringene for norske arbeidsgivere er å beholde og utvikle nøkkelmedarbeidere, talenter og ledere. Normalen fremover er at medarbeidere bytter jobb hvert fjerde til femte år!

Offset_781950

Dagens arbeidsliv krever at arbeidsgivere er bevisste hva som sikrer høy grad av motivasjon, engasjement og utvikling hos medarbeiderne. Derfor blir det stadig viktigere å sikre at nøkkelmedarbeidere ikke stagnerer i jobben sin og slutter.
Spesielt viktig er det å ta nøkkelmedarbeiderens behov på alvor. Dette kan blant annet handle om selvrealisering, utnyttelse av egen kompetanse og erfaring, faglig og personlig utvikling, samt opplevelse av prestasjoner og mestring i jobben.
Vinnerne i dagens og fremtidens arbeidsmarked er dem som tilrettelegger for samspill og utviklingsplaner med sine medarbeidere.

Vi i KGF tilbyr sertifisert ekspertressurser og har utviklet et Prestasjon- og karriereutviklingsprogram. Dette er basert på et anerkjent konsept fra vår samarbeidspartner i Sverige, Starck & Partners, og er anvendt i en rekke kjente og markedsledende selskaper innenfor blant annet finans, telefoni, mediebransjen og industri – både innenfor det private og det offentlige.
Programmet er prosessorientert og omfatter en kartlegging av egne vurderinger, erfaringer, drivkrefter og egen kompetanse. Kandidaten jobber med egne utviklingsoppgaver mellom møtene, og får oppfølging, feedback og coaching fra ekspert i KGF.

Varighet:

Prosessen går over 5 x 2 timer, over en periode på 8-12 uker.

Prestasjons- og utviklingsplan:
Programmet ender med en prestasjons- og utviklingsplan for kandidaten. Planen er veiledende for kandidatens videre utviklingsprosess i jobben. Kandidaten introduserer planen sin for nærmeste leder og den kan også fint inngå som en del av rutiner for gjennomføring av medarbeiderutviklingssamtaler. Dermed er merverdien av planen svært høy.

Fokus i programmet:

 • Overordnet: Innover (meg som person, selvinnsikt), Utover (meg i forhold til mine omgivelser), Fremover (mine mål, min prestasjons- og utviklingsplan)
 • Kartlegging: Hva er aller viktigst for meg i en jobbsituasjon?
 • Kunnskap, ferdigheter, egenskaper, min nå-situasjon og hva ønsker jeg å utvikle?
 • Hva motiverer meg mest?
 • Hvordan foretrekker jeg å løse en oppgave?
 • Feedback: Hvordan oppfattes jeg av andre? Hvordan vil jeg bli oppfattet?


Resultat for kandidaten:

 • Fornyet selvinnsikt, motivasjon og initiativ.
 • Forbedret evne til å markedsføre seg både i og utenfor organisasjonen
 • Utviklet et sterkt nettverk
 • Tydeliggjort beslutningsgrunnlag og prestasjons- og utviklingsplan


Vårt program blir brukt av våre kunder på ulike måter:

 • Individuelt for medarbeidere med fokus på selvinnsikt, prestasjon og utvikling
 • Sertifisering for en organisasjon som ønsker å bygge opp et internt karrieresenter med egne karriererådgivere
 • Gruppeutvikling
 • For å skape effektive team
 • Som en innsats for ledergruppen for utvikling av eget lederskap.


Sertifisering av interne karrierecoacher i din bedrift?

Vi har anledning til å sertifisere egne interne prestasjons- og karriereutviklingsressurser i din bedrift, basert på vårt konsept. Prosessen går over 5 dager, hvorav 3 dager er teori, konseptuell gjennomgang, øvelser og trening, mens de to siste dagene er knyttet til henholdsvis veiledning og sertifisering.

Vil du vite mer om våre eksperttjenester innen Prestasjons- og karriereutvikling?

Ta kontakt med Avdelingsleder / Partner Bjørn-Eirik Buschmann. Mobil: +47 909 70 113, email: bjorn-e@kgf.no

Prestasjons- og karriereutvikling

Aktuelt