Pensjonsrådgivning

Gjennom pensjonsrådgivning kan kandidaten ta bedre beslutninger i forbindelse med frivillig avslutning av et arbeidsforhold. Kandidaten vil ha bedre oversikt over mulighetene den står overfor – og potensielle fallgruver.

Regelverket og ordningene knyttet til pensjon er komplekse.
Endringer i Folketrygden og tjenestepensjonsavtaler gjør at informasjonsbehovet
har økt, både for arbeidsgivere og medarbeidere.

For kandidater som er i posisjon til å søke AFP, er dette en etterspurt tjeneste. Det er viktig for den enkelte å få synliggjort muligheter og konsekvenser, som grunnlag for eget valg i denne sammenheng.

Vi i KGF tilbyr pensjonsrådgivning over 2 timer. I samtalen med kandidaten forklarer og tallfester våre rådgivere konsekvensene av de alternativene som foreligger –spesielt de valgene den enkelte gjør. Etter rådgivningen sitter kandidaten igjen med en bedre forståelse for egen situasjon.

Vil du vite mer om våre tjenester innen pensjonsrådgivning?

Ta kontakt med Avdelingsleder / Partner Bjørn-Eirik Buschmann. Mobil: +47 909 70 113, email: bjorn-e@kgf.no

Aktuelt