Outplacement - Bedrift

Dette er et skreddersydd, fleksibelt og individuelt tilpasset karriereveiledningsprogram som bistår kandidaten i alle prosesser frem mot ny jobb. 95 % av våre kandidater har fått seg ny jobb.

A4563045

Tjenesten tilbys ofte kandidater ved overtallighet eller ved annen avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, ofte som en del av en sluttpakke

Tidsperspektiv og arbeidsmåte

Programmet strekker seg oftest over 3, 6, 9 eller 12 måneder, men kan tilpasses med raskere eller lengre løp. Kandidaten får tildelt sin egen profesjonelle karriererådgiver som gjennom en strukturert prosess bistår hele veien frem mot en løsning. Våre coacher har lang erfaring innen ledelse, rekruttering og HR, kombinert med solid konsulent- og veiledererfaring.

Gjennom en innledende oppstarts- og kartleggingssamtale lages en oversikt over kandidatens status, ønsker og behov. Basert på dette skreddersys et individuelt og strukturert programforløp.

Typiske emner som inngår i Outplacementprogram

 • Personprofil analyse og egenvurdering
 • Faglige og personlige kvalifikasjoner og verdier
 • Kompetanse- og karriereprofil
 • Definere karrieremål
 • Profesjonell og selgende CV
 • Annonseanalyse og spissing av søknader
 • Nettverksarbeid og markedsføringsplan
 • Bruk av sosiale medier og LinkedIn
 • Forberedelse til intervjuer og intervjutrening
 • Handlingsplan, motivasjon og behovsstyrt coaching

KGFs 6-trinns modell:

Vårt 6-trinns Outplacementprogram viser gang på gang å være en svært strukturert og effektiv modell, som sørger for at våre kandidater får posisjonert seg mot nye jobber – og får disse!

Suksessen ligger i;

 • Du får en dedikert rådgiver/coach, med riktig bakgrunn og profil
  - som matcher deg som kandidat, faglig så vel som personlig
 • Du får et grundig introduksjonsmøte som kartlegger dine nøyaktige behov, mål og forventninger. Vi designer et anbefalt løp/program for deg.
 • Du får tydeliggjort dine kompetanser, jobbmål og retning
  - deretter en målstyrt prosess mot ny jobb
 • Du får Markedsorienterte rådgivere, som evner å se løsninger, besitter nettverk og fasiliterer prosesser som skaper aktivitet, handling og resultat.
 • Du får ett forpliktende samarbeid, med klar rolle- og ansvarsfordeling
  - mellom deg og din rådgiver

Vil du vite mer om våre Outplacementtjenester og ønsker tilbud til din bedrift?

Ta kontakt med Avdelingsleder / Partner Bjørn-Eirik
Buschmann. Mobil: +47 909 70 113, email: bjorn-e@kgf.no

Aktuelt