Medarbeiderundersøkelser

Ny forskning viser stadig at engasjerte ansatte øker sannsynligheten for bedre resultater. Dette kan gi utslag i økt produktivitet, større overskudd, høyere lojalitet og bedre helse, miljø og sikkerhet.

A4562860

Vi i KGF har i mange år støttet oss til blant annet Gallups forskning rundt «Employee Engagement». Studiene viser at høyt engasjerte arbeidsgrupper presterer bedre enn de mindre engasjerte på viktige områder som produktivitet, relasjonskvalitet, helse og fravær, produksjonskvalitet og sikkerhet. Ved bruk av gode måleverktøy og oppfølgingsprosesser kan organisasjoner jobbe mer effektivt med å øke engasjementet blant sine ansatte.

Vi kan tilby våre kunder HKI-målinger – medarbeidermålinger basert på humankapitalindekser. Målingene består av enkle og gode spørsmål, og oppfølging basert på resultatene i hver enkelt arbeidsgruppe. Dette gjør at ansatte får muligheten til å påvirke arbeidsklimaet og engasjementet der det betyr mest – i sin arbeidsgruppe.

Vi hjelper våre kunder til å bli bedre innenfor:

  • Identifikasjon – i hvor stor grad identifiserer vi oss med selskapet
  • Energi og engasjement – evnen til å utføre arbeid på best mulig måte
  • Kunnskap, kunnskapsdeling og samarbeid
  • Omdømme – hva tenker våre kunder om oss?
  • Ledelse og selvledelse
  • Praktisk etterlevelse av verdier

Vi hjelper dere også å kartlegge om det er viktige faktorer som hindrer engasjement. Flere av våre kunder velger å benytte HKI parallelt med gjennomføring av egen lederutviklingsprosess, hvor lederne jobber aktivt med resultater fra målingene, helt ned på avdelingsnivå. Dette innebærer også å dokumentere hvordan lederens handlinger påvirker jobbengasjement over tid.

Vil du som vite mer om hvordan vi kan bistå med medarbeiderundersøkelse i deres organisasjon?

Ta kontakt med Daglig leder / Prestasjonsutvikler – Rune Fjeld Hansen - Mobil: +47 918 05 982, Email: rune@kgf.no

Aktuelt