Ledertrening - avviklingssamtalen

Ledere som mestrer å gjennomføre vanskelige samtaler utvikler seg som ledere, og berørte medarbeidere opplever å bli håndtert på en profesjonell og verdig måte.

Charles-456505-unsplash_cropped

En av lederens mest utfordrende oppgaver er å gjennomføre vanskelige og ubehagelige samtaler med sine ansatte. Dette gjelder spesielt i forbindelse med omstillingsprosesser som resulterer i avvikling av arbeidsforhold (avviklingssamtalen, jfr. AML § 15-1).

Samtidig opplever vi at nærmeste leder ofte «dytter» gjennomføring av slike samtaler over på HR eller overordnet leder, slik at den selv kan konsentrere seg om den daglige driften. Lederen blir dermed ikke ansvarliggjort til selv å gjennomføre avviklingssamtaler.

Vår erfaring er at de lederne som får riktig trening og de rette ferdighetene til å gjennomføre vanskelige samtaler, faktisk utvikler seg som ledere. Dette har også merverdi i andre vanskelige situasjoner, og når det gjelder lederrollen under og i etterkant av omstillingen.

Vi i KGF har trent flere hundre ledere i gjennomføring av vanskelige samtaler. Vi anbefaler sterkt at ledelsen og HR-avdelingen i organisasjonen legger til rette for at ledere på alle nivåer får innsikt, trening og ferdigheter til å gjennomføre avviklingssamtaler.

Tilpasset opplæring

Kurs i avviklingssamtaler gjennomføres på én dag og består av en blanding av teori, caser og trening. I forkant av kurset foretas en gjennomgang og en kvalitetssjekk av rutiner knyttet til prosess, utvelgelseskriterier, innkalling til avviklingssamtalen og dokumentasjon som skal brukes i selve samtalen. Dette sikrer et mest mulig skreddersydd kurs for deg som kunde.

I planleggingen spiller vi også på lag med kundens jurister og vi involverer ofte ressurspersoner her i deler av kursgjennomføringen. Vi opptrer sammen helhetlig og med klart definert rollefordeling. Kurset gir lederne ferdigheter og trygghet i alle faser knyttet til forberedelser og gjennomføring av samtalen.

Emner i kurset:

  • Lederrollen i omstilling
  • Krav i lovverket og intensjonen med samtalen
  • Planlegging og gjennomføring av avviklingssamtalen
  • Kommunikasjon og rammer for samtalen
  • Håndtering av følelser og ulike reaksjonsmønstre
  • Evaluering og oppfølgingsaktiviteter

Vil du vite mer om våre tjenester/kurs i avviklingssamtalen og ønsker tilbud til din bedrift?

Ta kontakt med Avdelingsleder / Partner Bjørn-Eirik
Buschmann. Mobil: +47 909 70 113, email: bjorn-e@kgf.no

Aktuelt