Ledertrening

En god leder er en dyktig motivator og setter fokus på å oppnå resultater gjennom sine medarbeidere.

A4562831

Det overordnede målet for leder- og ledelsesutvikling er at lederen skal bli i bedre stand til å sette mål, organisere ressurser og engasjere medarbeiderne slik at disse kan levere resultater i henhold til virksomhetens mål eller oppdrag. Utviklingen bør følge fire viktige elementer:

 • Tren lederne i å utvikle oppgaveorientert, relasjonsorientert og endringsorientert atferd
 • Gi lederne innsikt i hvordan egen ledelse faktisk påvirker medarbeiderne og team
 • Trening i et utvalg av virkningsfulle ledelsesmetoder som gjenspeiler forventninger knyttet til virksomhetens ledelsesprinsipper.
 • Sikre at lederne har hovedfokus på sin primæroppgave, nemlig ledelse. De må konsentrere seg mer om endring og bevegelse, og mindre på administrative funksjoner og oppgaver.

Lederutvikling som fungerer!

Vi i KGF mener at et lederutviklingsprogram bør ta utgangspunkt i ledernes utviklingsbehov og felles ledelsesprosesser som organisasjonen trenger å videreutvikle.

Nøkkelen ligger i grundig kartlegging og solid gjennomføring. Dette innebærer:

 • Kartlegging av utfordringer, intensjoner og mål med utviklingsprogrammet.
 • Avklaring av kompetanseområder det er kritisk at lederne besitter, og knytte det opp mot ulike arenaer, blant annet ledelse av team
 • Kartlegging av forventninger og krav til lederrollen
 • Avklaring av lederens KPI-er, og gjøre lederen bevisst og trygg i hva den blir målt på
 • Avklaring av lederprinsipper, eventuelt fastsette disse hvis disse ikke finnes
 • Kartlegging og avklaring av ledernes individuelle og felles utviklingsbehov
 • Prosessorientert gjennomføring kombinert med solid pedagogikk, effektive utviklingsoppgaver og individuell ledercoaching 1:1 mellom samlinger
 • Bruk av metoder og verktøy som sikrer selvinnsikt og utvikling i lederrollen. Dette kombineres gjerne med evalueringsverktøy (360 Kartlegging og prosess), som måler og gir direkte feedback på lederens prestasjoner innen viktige områder, sett opp mot lederens oppfattelse og vurdering av seg selv opp mot omgivelsene

Vår suksess ligger i vår evne til å få oversikt over kundens behov, og tydeliggjøre retning og hensikt med programmet. Vi evner å bevege lederne ut av komfortsonen og inn i «utviklingssonen».

Vil du som vite mer om våre tjenester innen ledertrening?

Ta kontakt med Leder Avd. Prestasjonsutvikling – Olle Indseth – Mobil: +47 901 42 060, email: olle@kgf.no

Aktuelt