Ledergruppeutvikling

Norske toppledere bruker i snitt 10-12 timer i måneden på ledermøter. Lederne opplever imidlertid at 40 prosent av denne tiden er uproduktiv.

A4562982

Effektive ledergrupper forutsetter en bevissthet på hva gruppen er gode på og hvilke områder ledergruppen må fokusere på for å utvikle seg videre. Gjennom vår kompetanse og verktøy, basert på anerkjent forskning, bistår vi i KGF med kartlegging og utvikling av effektive ledergrupper.

Bevisstgjøring rundt styrker og utviklingsområder

Kjennskap til ledergruppens styrker og utviklingsområder er sentralt for større effektivitet i gruppen. Dette skaper også de beste beslutningsprosessene og gjenspeiler hvilken merverdi dette har for organisasjonens resultater.

Vi i KGF bistår med utvikling av ledergrupper og hjelper spesielt til med observasjon i ledergrupper, intervjuer, avklaring av forventninger og roller, struktur på møter og gruppemedlemmenes evne til å samhandle effektivt i møtene.

Ledergruppeverktøyet Effect

Gjennom vårt samarbeid med Cut-e kan vi nå tilby ledergruppeverktøyet Effect. Dette er utviklet i samarbeid med Henning Bang og Thomas Midelfart og er basert på 40 års forskning, grundig beskrevet i boken «Effektive ledergrupper». Vi i KGF har brukt modellen gjennom flere år og våre rådgivere er sertifiserte på metodikken og bruk av verktøyet.

Effect kartlegger 27 faktorer som karakteriserer effektive ledergrupper, fordelt på 3 kategorier:

  • Inputfaktorer8 grunnforutsetninger for effektive ledergrupper
    • Faktorer som er relativt stabile og som fungerer som rammebetingelser for ledergruppens fungering
  • Prosessfaktorer 11 kritiske prosesser som påvirker effektivitet i ledergrupper.
    • Faktorer som opptrer når medlemmer av ledergruppen arbeider sammen for å skape resultater
  • Outputfaktorer 8 indikatorer på effektivitet i ledergrupper.
    • Faktorer som beskriver hva slags merverdi ledergruppen produserer.

Gjennom Effect blir ledergruppens resultater sammenlignet med en normgruppe basert på 215 andre lederteam. Basert på ledergruppeprofilen kan vi i KGF bistå som tilrettelegger i videreutviklingen av ledergruppen og øke deres effektivitet. Vi setter fokus på sammenhengen mellom hvordan dere fungerer og resultatene til deres virksomhet.

Modellen har en nordisk tilnærming og er blitt brukt på over 200 norske ledergrupper. Verktøyet finnes også på engelsk og kan brukes på ledergrupper med internasjonal sammensetning.

Vil du som vite mer om våre tjenester innen Ledergruppeutvikling?

Ta kontakt med Prestansjonsutvikler Per Børmarken - Mobil: +47 904 70 470, email: per@kgf.no

Aktuelt