Ledercoaching

Ledercoaching er en god investering for bedriften. Forskning viser at ledercoaching normalt gir en avkastning på 500-700 prosent.

A4562920

Hverdagen som leder innebærer en rekke krav og høye forventninger til tilstedeværelse, leveranser og resultater. Dette inkluderer ofte forventninger knyttet til personalansvar, daglig og operativ ledelse, konflikthåndtering, møtevirksomhet, rapportering og analyser. Rollen setter ofte store krav til struktur, effektivitet og evne til å prioritere. I tillegg har lederen selv forventninger til egne bidrag, både på jobb og hjemmebanen.

Vi i KGF tilbyr coacher med bred erfaring og allsidig bakgrunn som har hjulpet flere hundre ledere med dokumenterte resultater. Vi har coachet ledere og ledergrupper på ulike nivåer i store og små virksomheter, i privat så vel som offentlig sektor.

Vi har arbeidet med ledere i ulike rammer og med ulike behov. Dette inkluderer blant annet større lederutviklingsprogrammer, Lean og kontinuerlig forbedring, endringsledelse, ulike former for lederstøtte, produksjonsutvikling, og salg- og markedsutvikling, samt mer individuelle nivåer som personlig utvikling og karriere.

Coaching kan hjelpe deg å svare på spørsmål som:

  • Hva er jeg som leder god til og hva ønsker jeg å bli bedre på og utvikle videre?
  • Hva betyr organisasjonens visjoner, oppdrag, verdier og lederprinsipper for meg i mitt lederskap?
  • Hva forventes i min virksomhet og hva betyr dette for meg i mitt lederskap og min lederstil?
  • Hvordan blir jeg tydelig, gjennomslagskraftig og trygg i lederrollen.
  • Hvordan blir jeg mer effektiv i min egen rolle som leder?
  • Hvordan håndterer jeg stress?
  • Hvordan gjennomføre vanskelige samtaler med medarbeidere og kollegaer?
  • Hvordan coacher og veileder jeg mine egne medarbeidere?

Gjennom ledercoaching kan du bli en mer effektiv, tydelig og resultatorientert leder – en som har høyere grad av trivsel og motivasjon. Du vil bli mer selvstendig og motivert, samtidig som du får bedre kontroll og større mestringsfølelse. Dette vil gjøre deg tydeligere i kommunikasjonen med de andre personene i virksomheten din, og gi deg større vene til å se nye muligheter.

Med vår ledercoaching vil du kunne ta bedre beslutning, bli en bedre problemløser og oppleve færre konflikter – du vil bli en bedre leder!

Vil du som vite mer om våre tjenester innen Ledercoaching 1:1

Ta kontakt med Leder Avd. Prestasjonsutvikling – Olle Indseth - Mobil: +47 901 42 060, email: olle@kgf.no

Aktuelt