Kulturanalyse

Kultur er drevet av verdier og har sterk innvirkning på medarbeidernes prioriteringer, atferd og beslutninger. Dermed er kultur også avgjørende for prestasjoner – individuelt og organisatorisk.

I Stock-940144112_super

Vi har valgt å sertifisere et utvalg av våre rådgivere innen kulturanalyseverktøyet Culturengine. Dette er en digital plattform for å kartlegge, segmentere, visualisere og integrere bedriftskultur.

Hensikten er å gi ledere og team et verktøy som kan øke deres bevissthet på egen kultur og hvordan de kan forbedre denne. Culturengine gjør det mulig å sortere og analysere kulturen i virksomheten, både individuelt og for hele teamet.

En typisk prosess med Culturengine består av fire moduler:

  1. Forståelse – skape innsikt i hva kultur og verdier er, hvorfor det er viktig for virksomheten og hvordan det kan gjøres. Engasjere i en personlig holdning til prosessen
  2. Faktisk – kartlegge den faktiske kulturen som finnes i teamet eller virksomheten
  3. Fremtid – designe den fremtidige kulturen som virksomheten trenger for å lykkes med sine strategier og målsetninger
  4. Fremdrift – forankre ansvar og tiltak for utvikling som vil bidra til å skape fremdrift mot den fremtidige kulturen. Oppnå større mål og bevege organisasjonen i riktig retning

Culturengine gir bedre kvalitet og presisjon på humankapital og organisasjonsdata. Dette legger grunnlaget for bedre analyser og beslutninger rundt personer, team og organisasjon. På sikt kan det bidra til mer innovative data og lederinnsikt som med mer effektivt medarbeiderengasjement og mer målrettet organisasjonsutvikling.

Individuelt vil den enkelte få en rapport med et eget verdikart. Dette kan igjen brukes til personlig selvinnsikt og utvikling, gjerne også inn i en medarbeiderutviklingssamtale.

Vil du som vite mer om hvordan vi kan bistå med kulturanalyse og kulturutvikling i deres organisasjon?

Ta kontakt med Daglig leder / Prestasjonsutvikler – Rune Fjeld Hansen - Mobil: +47 918 05 982, Email: rune@kgf.no

Aktuelt