Karriereomstilling

Organisasjonstilpasninger er dessverre en nødvendig del av dagens arbeidsliv. Vi har 15 års erfaring som samarbeidspartner i noen av Norges mest omtalte nedbemanningsprosesser – og vi kan bistå også din organisasjon.

Nedbemanning, leder- og prosjektstøtte

Nedbemanning og omstruktureringer er noe av det tøffeste en organisasjon må foreta seg. Nøkkelen til at en slik prosess lykkes ligger i selve organiseringen og riktig bruk av tilstøtende virkemidler- og tiltakspakker. Gjennom lang erfaring har vi opparbeidet stor kompetanse med slike utfordringer. En god prosess kjennetegnes blant annet av fravær av merkbare konflikter, at lederne samtidig evner å konsentrere seg om drift og personalledelse og at alle i prosessen blir ivaretatt – også dem som ikke blir direkte berørt. Vi samarbeider med dere om å legge en strategi og utføre denne, støtter dere gjennom hele prosessen og trener lederne til å gjennomføre vanskelige samtaler. De siste årene har hyppigere og mer inngripende omstruktureringer blitt vanligere og vanligere. Vi i KGF står sammen med deg og dine ansatte gjennom utfordringene.

Outplacement / individuell karriereveiledning

Outplacementtjenester inngår stadig oftere som en del av sluttpakker. Organisasjoner ønsker å legge forholdene best mulig til rette for berørte i nedbemanningsprosesser, og den berørte har ofte behov for hjelp på veien videre. Over 90 prosent av kandidatene som har deltatt i våre outplacementprogrammer, har fått jobb. Vår effektive 6-trinns modell kan tilpasses spesielt til kandidaten, og bistår vedkommende helt frem til ny jobb. Samtidig forsterker det bedriftens omdømme: til tross for nedbemanning, skyves ikke enkeltpersonen ut i kulden. Våre konsulenter kan bistå bedrifter med større og mindre oppdrag, men også privatpersoner som trenger en ny jobb eller trenger veiledning i jobben de er i.

Prestasjons- og karriereveiledning

En av de største utfordringene for norske arbeidsgivere er å beholde og utvikle talenter, ledere og nøkkelmedarbeidere – spesielt med tanke på at medarbeidere bytter jobb hvert fjerde til femte år. Vi har utviklet et program for prestasjons- og karriereveiledning for organisasjonens nøkkelmedarbeidere. Programmet er basert på en anerkjent metodikk fra vår samarbeidspartner i Sverige, der det er anvendt i en rekke markedsledende selskaper i privat og offentlig sektor. Programmet kan tilpasses enkeltpersoner, gruppeutvikling eller lederskapet. Målet er at talentene ikke stagnerer i jobben og slutter, men heller opplever jobben som motiverende og engasjerende med mulighet for selvutvikling. Prestasjon- og utviklingsplanen kan fint brukes inn i medarbeiderutviklingssamtaler. Vinnerne i dagens og fremtidens arbeidsmarked er dem som tilrettelegger for samspill og utviklingsplaner med sine medarbeidere.

Økonomisk rådgivning

Store forandringer på arbeidsplassen medfører gjerne svært stor usikkerhet for berørte medarbeidere, særlig når det gjelder økonomien. I KGF har vi et eget team med profesjonelle rådgivere innen privatøkonomi og pensjonsordninger. De siste ti årene har disse gitt rådgivning til over 5000 medarbeidere fra privat og offentlig sektor. Økonomisk rådgivning gir kandidater mer oversikt og trygghet, og de er dermed bedre rustet som jobbsøkere. Pensjonsrådgivning kan også gi kandidaten bedre beslutningsgrunnlag i møte med avslutningen av et arbeidsforhold. Våre rådgivere har i tillegg lang erfaring som karriereveiledere, noe som har en merverdi: de kjenner til hele prosessen kandidatene er inne i.

Jobbsøkerkurs

En selvhjulpen og faglig trygg person er en bedre jobbsøker. Vi tilbyr kostnadseffektive kurs – som kombineres med individuell karriereveiledning – til bedrifter hvor flere personer blir berørt av nedbemanning. 98,5 prosent av våre deltakere vil anbefale våre jobbsøkerkurs til andre. Siden 2004 har nærmere 14 000 personer deltatt på bedriftsinterne kurs, der de har fått kunnskap, trening, profesjonelle ferdigheter og verktøy til å håndtere alle deler av jobbsøkerprosessen. Vanlige temaer som blir behandlet er CV-veiledning, kompetansekartlegging, analyse og søknader bruk av sosiale medier og digitale flater, samt hvordan kandidaten bruker nettverket sitt. Dermed kan kandidaten gå rett inn i den aktive delen av jobbsøkerprosessen – med alle nødvendige ferdigheter og verktøy.