Headhunting / kandidatsøk

Arbeidsledigheten i Norge er lav og flere arbeidstakere skaffer seg jobb utenom det annonserte stillingsmarkedet. Derfor kan det, for visse stillinger, være utfordrende å få tilstrekkelig med kvalifiserte søkere gjennom annonsering.

A4563227

Mange av dine beste kandidater vet faktisk ennå ikke at de kunne tenke seg å skifte jobb.

Derfor er aktivt kandidatsøk viktig for å finne de best egnede kandidatene. Kandidatsøk benyttes også når det er et ønske om et diskré og direkte søk i markedet, uten at for eksempel ansatte, kunder eller konkurrenter skal få kjennskap til endringen i virksomheten din.

Kandidatbase

Gjennom mer enn 20 år med god kandidatbehandling har vi bygget en mangfoldig kandidatbase, samt knyttet tette bånd til en rekke dyktige ledere og spesialister rundt om i landet. I vår tilnærming retter vi oss direkte mot interessante og relevante miljøer og personer som vi allerede har kartlagt.

Arbeidsform:

 • Organisasjons- og jobbanalyse
  • Analyse av organisasjonen
 • Samtaler med leder og nøkkelpersoner
 • Utarbeidelse av grundig kandidatprofil
  • Erfaring, kompetanse, fagområder, nøkkelkvalifikasjoner og egenskaper
 • Skille mellom ønskelige faktorer og absolutte krav
 • Research
  • Utarbeidelse av prospekt til aktuelle kandidater
 • Research, bruk av nettverk, kilder i relevante bransjer og selskaper
 • Utvelgelse og intervjuer
  • Vurdere kandidater opp mot stillingens mål, krav, innhold og utfordringer, samt den kandidatprofilen vi har satt sammen
 • Invitasjon av kandidater til førstegangsintervju
 • Når de best kvalifiserte kandidatene er grundig vurdert, samler vi utfyllende informasjon til beslutningsgrunnlag
 • Utvelgelse av ca. 3 finalekandidater. Oppdragsgiver får skriftlige personrapporter før presentasjon av finalistene
 • Referansesjekk (min. 2 per kandidat)

Fremdriftsplan

Våre prosesser kjennetegnes av gjennomgående høy produktivitet og kvalitet. Etter ca. 2 uker vil det være nyttig å møtes for en gjennomgang av status. Vi legger frem en såkalt «longlist» med informasjon om kandidater som vi ikke har kontaktet, og som derfor holdes anonyme. Denne gjennomgangen vil være retningsgivende for å spisse researcharbeidet ytterligere.

Etter det vil vi presentere finalekandidatene i løpet av de neste 3-4 ukene. Dere får en oversikt over de ulike fasene i prosessen med tilhørende tidsfrister. Vi foreslår møtetidspunkter for statusmøter og presentasjon av finalekandidater, og vil fortløpende holde dere informert og dokumentere status, fremdrift og andre relevante forhold.

Vil du som vite mer om våre tjenester innen headhunting / kandidatsøk?

Ta kontakt med Headhunter – Marita Christensen - Mobil: +47 976 66 999, email: marita@kgf.no

Headhunting / kandidatsøk

Aktuelt