Gruppe- og teamutvikling

All forskning viser tydelig at effektivt samarbeid i grupper påvirker resultater, både i form av effektivitet, trivsel og kvalitet. Effektive og høyt presterende team kjennetegnes av fokus på gruppens samlede prestasjoner, tillit, struktur, og felles ansvar for resultater.

A4562967

Vi i KGF besitter kompetanse og verktøy for hvordan dere kan skape høyt presterende team og dyktige teamledere.

For å kunne måle gruppers produktivitet effektivitet, både kvalitativt og kvantitativt, anvender vi GDQ (Group Development Questionnaire), utviklet av Susan Wheelan. Dette er en svært pålitelig metode for å måle hvordan grupper fungerer og kan utvikles, blant annet ved å identifisere gruppens modenhet, effektivitet, styrker og svakheter. GDQ består av 60 spørsmål og måler gruppens funksjonalitet med utgangspunkt i 13 områder.

GDQ er utarbeidet fra Integrated Model of Group Development (IMGD) som baserer seg på 30 års forskning på over 12 000 arbeidsgrupper. Verktøyet deler gruppers mønstre opp i fem konkrete og karakteristiske utviklingssteg:

  1. Tilhørighet og trygghet
  2. Opposisjon og konflikt
  3. Tillit og struktur
  4. Arbeid og produktivitet
  5. Avslutning/opphør av gruppen

Basert på analysen identifiseres gruppens utviklingssteg gruppen befinner seg i, samt områdene der gruppen må utvikles videre for å fungere bedre. Hensikten er å øke gruppemedlemmenes evne til å samarbeide mot fastsatte mål på en resultatorientert måte.

Fokus på felles ansvar

GDQ har et tydelig gruppefokus, noe som minsker risikoen for at individuelle ulikheter kommer i veien. Verktøyet konsentrerer seg om gruppens felles ansvar for sin utvikling, på medarbeiderskapet så vel som lederskapet. Gruppen kan være en ledergruppe, en prosjektgruppe, et styre eller en annen form for arbeidsgruppe.

Våre rådgivere er sertifiserte innen GDQ, samt de digitale støtteverktøyene TeamBook og MeBook. Ta kontakt for nærmere informasjon om disse verktøyene.

Vil du som vite mer om våre tjenester innen gruppe- og teamutvikling?

Ta kontakt med Daglig leder / Prestasjonsutvikler Rune Fjeld Hansen - Mobil: +47 916 05 982, Email: rune@kgf.no

Aktuelt