Funksjonsvurdering

Har du ansatte som er langvarig sykemeldt eller står i fare for å bli det? Vi hjelper deg og den ansatte mot bærekraftige løsninger for alle parter.

Vi i KGF kan tilby ekspertbistand for kunder som ønsker ekstern hjelp å etablere eller opprettholde et aktivt arbeidsforhold. Vårt fokus er på funksjon framfor sykdom, og vi ser på muligheter fremfor begrensninger i arbeidsforholdet.

Hva er funksjonsvurdering?

Funksjonsvurdering er et tilbud til arbeidsgivere som har sykmeldte arbeidstakere eller ansatte som står i fare for å bli det. Funksjonsvurdering er en 6-ukers prosess med oss som nøytral tredjepart der hensikten er å opprettholde eller etablere et aktivt arbeidsforhold.

Gjennom kvalitetssikret kartlegging, arbeidsutprøving, vurdering og veiledning skal vi hindre at arbeidstaker faller ut av arbeidslivet, og kan fortsette helt eller delvis i nåværende eller nytt yrke.

Funksjonsvurderingen har tre hovedfokus:

 1. Forhold til arbeidstaker
 2. Forholdene på arbeidsplassen
 3. Samarbeids- og endringsmulighetene mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, eventuelt med ny arbeidsgiver eller nytt yrke.

Prosess i sykefraværsoppfølging/funksjonsvurdering kan bestå av følgende elementer:

 • Fase 1: Oppstart
 • Fase 2: Kartlegging
 • Fase 3: Utprøving, tiltak og tilrettelegging
 • Fase 4: Sammenstilling av informasjon og råd om veien videre
 • Fase 5. Avslutning, rapport om funn og plan for videre tiltak

Hva oppnår dere ved å gjennomføre en funksjonsvurdering sammen med oss?

 • Ekspertbistand
 • Ryddig prosess
 • Raskt resultat
 • Bærekraftige resultater for bedrift, arbeidstaker og samfunnet
 • Dere fremstår som ansvarlig arbeidsgiver
 • Økonomisk gevinst ved å løse en låst situasjon

Vi i KGF gir dere en fast kontaktperson med kompetanse innen yrkesveiledning, helse- og sosialproblematikk, ergonomi, pedagogikk og gode kommunikasjonsferdigheter.

Vil du som vite mer om hvordan vi kan bistå som samarbeidspartner innen funksjonsvurdering?

Ta kontakt med daglig leder / partner – Bjørn-Eirik Buschmann - Mobil: +47 909 70 113, email: bjorn-e@kgf.no

Aktuelt