Finalekandidatvurdering

Dette er et godt alternativ når du har kandidatene og ønsker en ærlig og profesjonell «second opinion» i selve utvelgelsesprosessen. Finalekandidatvurdering er en kvalitetssikring som inkluderer:

  • Analyse av stillingsprofil og kravspesifikasjon
  • Utarbeide en matchprofil i valgt testverktøy
  • Testing av kandidater
  • Valideringssamtale med kandidater basert på testresultatene
  • Utarbeide intervjuskjema for kompetansebaserte og strukturerte referanseintervjuer
  • Gjennomføring av referanseintervju (min. 2 per utvalgt kandidat)
  • Rådgivning og anbefaling til oppdragsgiver, eventuelt fraråding av ansettelse

Vil du som vite mer om våre tjenester innen finalekandidatvurdering?

Ta kontakt med Partner/Avdelingsleder Rekruttering – Bjørn Smulders - Mobil: +47 909 91 280, email: bjorn@kgf.no

Finalekandidatvurdering

Aktuelt