Avklaring av arbeidsevne

Avklaring handler om systematisk kartlegging og vurdering av den enkeltes arbeidsevne, samt andre behov til bistand for å kunne få eller beholde arbeid.

Utprøving av arbeidsevne kan inngå som et element i kartleggingen når dette anses nødvendig og hensiktsmessig.

Gjennom vårt miljø innen arbeidsinkludering, har vi i KGF tilgang til ekspertbistand og tverrfaglige team med god arbeids- og inkluderingskompetanse. Våre konsulenter har særlig kompetanse på hvordan arbeidslivet virker, karriereveiledning, jobbsøk og kontakt med arbeidsplass. I tillegg har vi tilgang på helsekompetanse, spesielt når det gjelder funksjonsvurdering, arbeidsplassvurdering, tilretteleggingsbehov og hva som hemmer eller fremmer arbeidsevne.

Avklaringsprogrammet innebærer:

  • Kartlegging av kompetanse, erfaringer, interesser og arbeidsønsker
  • Avklaring av arbeidsevne og hvilke arbeidsoppgaver som passer. Hva bør kandidaten søke til eller fra.
  • Kartlegging av nye jobbmuligheter
  • Karriereveiledning
  • Arbeidsutprøving i passende yrke
  • Informasjon og veiledning om arbeidsmarked, yrker og jobbkrav
  • Mål og aktivitetsplan

Program/tidsbruk:

Et typisk avklaringsprogram går over 4 uker og innebærer 20 timer kartlegging og veiledning.

Vil du som vite mer om hvordan vi kan bistå som samarbeidspartner innen Avklaring av arbeidsevne?

Ta kontakt med daglig leder / partner - Bjørn-Eirik Buschmann - Mobil: +47 909 70 113, email: bjorn-e@kgf.no

Aktuelt