Annonsert rekruttering

Den vanligste formen for rekruttering har tradisjonelt vært ved hjelp av annonsering. Vi i KGF gjør hele jobben fra oppstart til og med oppfølgingssamtale med nyansatt og leder.

A4563221

Innledningsvis utarbeides en aktuell stillingsbeskrivelse og kravspesifikasjoner. I sistnevnte konkretiseres også ønskede personlige egenskaper. Sammen oppretter vi en unik profil for stillingen som utgangspunkt for alt vårt arbeid.

Våre konsulenter systematiserer rekrutteringsprosessen og holder deg oppdatert underveis. Vi jobber med høy fleksibilitet med tanke på valg av ønsket løsning og involvering fra din side. Selvfølgelig har vi den integritet som trengs, sikrer høy prosesskvalitet, benytter kompetansebaserte og strukturerte intervjuer, samt DNV-sertifiserte testverktøy.

En rekrutteringsprosess hos oss inkluderer:

 • Utarbeidelse av stillingsprofil
 • Utarbeidelse av kravspesifikasjon
 • Utvikle en unik jobbmatchprofil for stillingen med valgte testverktøy
 • Utarbeidelse og bestilling av annonse
 • Innrykk (annonsekostnader dekkes av oppdragsgiver)
 • All håndtering av kandidathenvendelser (telefonisk, skriftlig, intervju)
 • Mottak, vurdering av CV, søknader og attester
 • Research på søkere for dypere innsikt ut i fra relevans
 • Utvikling av intervjuskjema
 • Alle intervjuer
 • Referanseintervju (min. 2 per kandidat)
 • Tester av ulike slag
 • Valideringssamtale med kandidat
 • Utvelgelse og seleksjon
 • Fortløpende dialog og oppdatering med oppdragsgiver
 • Fortløpende dialog med kandidater
 • Rådgivning og anbefaling til oppdragsgiver
 • Oppfølgingssamtale med kandidat og leder etter ca. 3 måneder
 • God oppfølging av kandidater som ikke ble innstilt

Noen ganger er det nødvendig å gå bredt ut fra starten av en rekrutteringsprosess, med både annonsert rekruttering, i kombinasjon med headhunting/kandidatsøk. Dette kan være nødvendig for å treffe tilstrekkelig mange og gode søkere – også de som ikke er aktive jobbsøkere.

Vil du vite mer om våre tjenester innen rekruttering?

Ta kontakt med Partner/Avdelingsleder Rekruttering – Bjørn Smulders - Mobil: +47 909 91 280, email: bjorn@kgf.no

Annonsert rekruttering

Aktuelt