Om oss

Konsulentgruppen Frisk AS er en videreføring av selskapet Din Utvikling Consulting AS, som fra november 2018 inngikk som datterselskap i konsernet Frisk Utvikling.

A4562948

Etableringen

Siden etableringen i 2004 har vi fått et solid fotfeste innen utvikling av prestasjonsutviklingstjenester for ledere og team, og salgs- og serviceorganisasjoner. I dag er vi også en betydelig aktør innen nedbemanning og tilhørende outplacementtjenester, og er en velkjent samarbeidspartner for rekruttering og kandidatsøk.

Vår målsetting er å være den naturlige samarbeidspartneren til offentlige og private virksomheter som ønsker å utvikle organisasjonen, ledelsen og medarbeiderne.

Vi har to ulike tilnærminger

Den forretningsorienterte

Vi er en støttespiller for vekst og utvikling, og bistår organisasjoner ved å optimalisere deres medarbeiderressurser. Her fokuserer vi i hovedsak på ledelse, rekruttering, salgsutvikling, service og kundekontakt.

Den menneskeorienterte

Vi bistår våre kunder i å sikre samspill mellom organisasjonen og individet. Dette utgjør grunnlaget for medarbeidertilfredshet, jobbengasjement, lavt sykefravær, vekst, utvikling og konkurransekraft. Vi bruker analyse- og kartleggingsverktøy, kombinert med skreddersydde tjenester innen ledelse, team, medarbeiderutvikling. Fokuset er hele tiden på prestasjoner, mestring, læring og utvikling.

Våre samarbeidspartnere

Sammen med vårt søsterselskap Frisk HMS AS utgjør vi i KGF en unik sammensetning av spisskompetanse innen arbeid og helse. Frisk HMS er en av landets ledende aktør innen bedriftshelse- og HMS-tjenester, og i fellesskap har vi over 100 medarbeidere. Dette inkluderer 16 organisasjonskonsulenter, hvorav to har kompetanse som organisasjonspsykologer.

Som en del av konsernet Frisk Utvikling har vi også tilgang til Norges ledende miljø for arbeidsinkludering. Dette betyr blant annet at vi kan støtte kunder som har behov for landsdekkende prosesser, og at vi kan tilby kompetanse innen funksjonsvurdering og avklaring av arbeidsevne hos kandidater over hele landet.

Logo_reachmee
Logo_global_partners
Logo_cut-e
Logo_culturengine
Logo_alaric
KD_Logo_tekst_white
Avdelingskontorer