Menneskene

Jørn Martin Unneland

Organisasjonspsykolog

Jørn Martin er psykolog fra universitet i Oslo og siviløkonom fra BI. Han er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi og er sertifisert psykolog gjennom Europsy. 5-årig etterutdanning i gruppeanalyse, samt sertifisert på GDQ Teamanalyse-/utviklingsverktøy, samt Effect Ledergruppeutviklingsverktøy, basert på metodikk fra Bang/Midelfart.

Som psykolog jobber Jørn Martin med psykososialt arbeidsmiljø både på individ- og gruppenivå, og han har lang erfaring som konsulent og foredragsholder innen områder som; konflikter og konflikthåndtering, omstillingsprosesser, teamutvikling og lederutvikling, coaching, veiledning/rådgivning og prosesser knyttet til forebygging og gjenoppretting av et forsvarlig arbeidsmiljø. Han har de senere årene gjennomført mange fakta- og klageundersøkelser i store og små bedrifter, og har solid erfaring med slike undersøkelser i Norge.

Vært konsulent i eget selskap (Logos Consulting) siden 1998 og hatt ulike oppdrag for flere store bedrifter i Norge. Tilknyttet som samarbeidspartner av Konsulentgruppen Frisk siden mars 2019.

Default_menneskene_03
Ta kontakt

Jørn Martin Unneland

Organisasjonspsykolog +47 918 34 734 jorn@kgf.no
Les mer om våre tjenester