Menneskene

Elin Ryen

Prestasjonsutvikler

Pedagog med tilleggsutdanning i juridiske fag fra Universitetet i Oslo og Høyskolen i Vestfold.

Yrkeserfaringen er bred og sammensatt. Mer enn 20 år som leder i offentlig sektor med hovedfokus på omorganisering og driftseffektive løsninger.

Elin vektlegger god personalforvaltning samt skape endring og utvikling hos enkeltindivider/grupper/organisasjon, gjennom å stille krav, veilede og støtte mot nye løsninger.

Elin har siden 2011 jobbet i privat sektor, også med eget selskap. Hovedoppgaven har vært kurs og konseptutvikling innen ledelse og kommunikasjon, veiledning, karriererådgivning, lederutvikling og lederstøtte.

Spesialisering som prosessveileder og konseptutvikler innenfor Arbeidsmiljøloven, HR, kommunikasjon og endring.

Elin er uredd, engasjert og analytisk og har alltid fokus på løsninger.

Elin-Ryen
Ta kontakt

Elin Ryen

Prestasjonsutvikler +47 981 38 348 elin@kgf.no
Les mer om våre tjenester