Menneskene

Bjørn-Eirik Buschmann

Avdelingsleder / Partner

Bjørn-Eirik er en av selskapets gründere. Han har 25 års erfaring som leder, markedssjef, konsulent i norske og internasjonale organisasjonsutviklingselskaper, og som rådgiver innen karriereomstilling/jobbtransisjoner.

Han har vært sentral i oppbygging av vår anerkjente avdeling innen Karriereomstilling og som gjennom flere år har blitt valgt til å bistå i flere av landets mest mediaomtalte og omfattende nedbemanningsprosesser. Dette har innbefattet prosjekt- og lederstøtte, samt skreddersøm av virkningsfulle karriereomstillingstjenester som sikrer gode arbeidsprosesser og har bistått de berørte over i nye stillinger. Bjørn-Eirik er også vår representant i OI Global Partners, et av verdens ledende selskaper innen Career Transition, Executive coaching m.m., og hvor KGF er eneste norske medlem.

Bjørn-Eirik har forestått den daglige ledelsen av selskapet siden 2015 og overlot juli 2019 stafettpinnen videre til Rune Fjeld Hansen. Dette for å fokusere ytterligere på målet om å posisjonere KGF som det ledende selskapet i Norge innen Karriereomstillingstjenester, samt selskapets nye satsningsområder innen Prestasjons- og karriereutvikling, Talent Management og Fremtidens Karriereberedskaps Indeks.

Som person er Bjørn-Eirik en relasjonsbygger, god på kartlegging og konseptualisering/skreddersøm av tjenester, tør å utfordre, resultatorientert, ærekjær og med høy servicegrad.

A4563133
Ta kontakt

Bjørn-Eirik Buschmann

Avdelingsleder / Partner +47 909 70 113 bjorn-e@kgf.no
Les mer om våre tjenester