Samarbeid med andre er den mest verdsatte ferdigheten i dagens arbeidsliv

Nyhet –2019.10.23

Årets resultat fra den globale undersøkelsen Future of Work, i regi av OI Global Partners, viser at 73% av respondentene (over 1000 ledere og HR-ansvarlige fra 25 land) mener evnen til å samarbeide er den mest verdsatte ferdigheten i sin organisasjon. 

E-post: post@kgf.no
Skjermbilde-2019-10-23-kl.-08.35.02

Konsulentgruppen Frisk AS har siden 2016 vært medlem og norsk representant for OI Global Partners, et ledende HR selskap innen karrieretransisjoner, outplacement, Executive coaching, lederutvikling og rekrutteringstjenester. Representert i over 30 land, fordelt over 225 kontorer og nærmere 1200 konsulenter.

For fjerde året på rad (juli-september 2019) gjennomførte OIGP den globale undersøkelsen Future of Work, rettet mot daglige ledere og HR-ansvarlige, med ansvar for Talent Management. Over 1000 respondenter fra 25 land hvor OIGP er representerte (for Norges del 57 ulike bedrifter). Organisasjoner av ulik størrelse har deltatt og hvor over 50 % har mer enn 500 ansatte. Svarene kommer fra 16 store bransjegrupper, med høyest respons fra bank/finans, business support, logistikk, teknologi, Telecom, elektronikkbransjen, og produksjon.

Målet med undersøkelsen har vært å få kartlagt følgende:

  1. hvilke ferdigheter må ansatte ha for å være konkurransedyktig i dag?
  2. hvilke er de største personalutfordringene organisasjoner står overfor?
  3. hva anses som mest de effektive måtene å utøve talentutvikling på i 2019?
  4. hvilke påvirkning ny teknologi er forventet og ha på dagens jobber?
  5. bruken av strukturerte Talent Management systemer; og
  6. utbredelsen av strategier for Employer Branding og grunner for å implementere dem.

Blant de viktigste funnene i undersøkelsen, indikerte respondentene at samarbeid har forbigått Smidig ledelse (nr 3 i 2019) som den ferdigheten de verdsetter mest blant ansatte. Den nest viktigste ferdigheten er å Omfavne endringer.

Talentledere sier også at det å tilpasse seg endring er den største personalutfordringen i deres organisasjoner, etterfulgt av å tiltrekke og ansette nye talenter. Å beholde nøkkeltalenter kommer på tredjeplass.

57 norske bedrifter deltok i undersøkelsen. Er du nysgjerrig på forskjellene mellom svarene fra våre norske kunder/respondenter versus øvrige globale selskaper? Er det egentlig noe forskjell i forhold til hva daglig ledere og HR-ledere i Norge opplever er behov/trender versus amerikanske, asiatiske eller europeiske likesinnede? Ta kontakt med oss, så får du vite mer.

Vil din virksomhet være med i Future Of Work 2020 eller vite mer om undersøkelsen?

Ta kontakt med Avdelingsleder / Partner - Bjørn-Eirik Buschmann - Mobil: 909 70 113, email: bjorn-e@kgf.no

I etterkant av undersøkelsen vil du få tilgang til den internasjonale rapporten og vi stiller mer enn gjerne opp for nærmere presentasjon av undersøkelsen for din bedrift/ledergruppe.

Future-of-Work-infographic_2019