Når behovet for støtte er som størst....

Nyhet –2020.03.25

Opplever du et behov for støtte til deg, dine medarbeidere og din organisasjon å stå i dagens situasjon over tid?

Vi i KGF opplever sterk pågang fra kunder som har behov for ekstra støtte til seg selv og sine medarbeidere i perioden med stor usikkerhet som vi nå er inne i.

E-post: post@kgf.no
Photo by Adrian Swancar on Unsplash

Det er mange som opplever det å sitte på hjemmekontor som krevende. Tilbakemeldingene vi får går på lite motivasjon, ensomhet, man svever litt rundt i sin egen boble, usikker på hvordan man skal strukturere dagen, stadige avbrytelser, lite rom for å sparre og lufte idéer, se og bli sett!, man blir rett og slett brakkesjuk.

I tillegg har vi plukket opp at det er endel som også rett og slett sliter med usikkerhet om egen arbeidssituasjon framover, har jeg en jobb om en uke eller en måned? Det er også endel som sliter med tendenser til depresjon som igjen fører til at de begynner å «ghoste» kollegaer og felles møteplasser, fordi de opplever skam over at de opplever å ikke takle situasjonen slik de ønsker.

Vi i KGF har ansatte som har drevet coaching og støtte av grupper og enkeltmennesker over internett via Zoom, Skype, Meet, Hangout, Duo, Sutra etc siden 2013, og som klarer å skape gode relasjoner og nødvendig støtte i hverdagen slik at motivasjon, mening og tilhørighet ivaretas i en krevende situasjon. En annen mulighet som vi gjør stadig mer av er såkalt walk-and-talk, hvor vi holder nødvendig avstand, samtidig som behovet for samvær og å få en sparringspartner blir ivaretatt.

Vi ser at det nå er et stort behov for denne type støtte der ute. Samtidig er vi veldig var på at det er mange som har store økonomiske utfordringer slik som verden ser ut nå. Vi har derfor valgt å tilby denne tjenesten med 75% avslag fram til 1. juni for å bidra til at så mange som mulig skal ha mulighet til å få den støtten de trenger.

Vi ser hvordan alle er avhengige av å støtte og hjelpe hverandre i tiden framover, og dette er noe vi kan og ønsker å bidra med til fellesskapet. Vi håper flere vil benytte seg av denne støtten til seg selv om sine medarbeidere, og ikke nøl med å ta kontakt for en uformell første prat, det er der alt starter.

Kontakt oss på post@kgf.no eller telefon 400 20 070