Lumina Spark - En ny og unik måte å måle personlighetstrekk

Nyhet –2020.05.13

Vi er veldig stolte av å være de første i Norge som kan tilby den internasjonalt anerkjente Lumina Spark testen!
Lumina er basert på femfaktorteori, men det unike er at den måler trekk på et kontinuum og på tre ulike nivåer....

E-post: post@kgf.no
Lumina Logo Spark 10cm

Hvorfor bruke Lumina Spark?!

Lumina er fundamentert i femfaktorteorien, korrelert med de jungianske preferansene, integrert med farger for å gjøre det praktisk, og bruker ikke-dømmende språk for å omfavne og normalisere alle aspekter av menneskelig atferd og preferanser.

Lumina måler egenskaper / preferanser/ trekk og ikke typer som i MBTI og DISC.

Lumina måler 3 personligheter med 24 kvaliteter. Ingen antagelser eller konklusjoner blir gjort. Dette gir dybde, nyanse og tekstur.

Andre verktøy gir tilbakemelding på den "stressede" tilstanden, men de måler ikke den. I stedet antas eller utledes dette av ens dominerende kjennetegn. Imidlertid viser forskning at hvordan man oppfører seg under stress ikke nødvendigvis ikke korrelerer med dominerende egenskaper eller nøkkelstyrker. Det er mange forskjellige avvik som er med på å skape et unikt bilde for den enkelte. Ved å forstå mønstrene, kan de ta valg om hvilke styrker de skal anerkjenne og eventuelt forsterke, og hvilke svake områder eller overkompenseringer som man ønsker å jobbe med.

Nedenfor kan du se noen Lumina-eksempler på testen, hvor der naturlige styrker ikke fører til forsterket oppførsel, i stedet vises "stresset" oppførsel på andre områder. De tre grafene indikerer underliggende, hverdagslig og overdreven personlighet.

Høyt på ‘Tøff’ underliggende og hverdagslig, men deres overdrevne ‘Tøff på grensen til å oppsøke konflikt’ er veldig lav i overdreven personlighet.

Skjermbilde 2020 04 14 kl 09 52 24

Eller lite på grønt ‘imøtekommende’ underliggende og hverdagslig, men allikevel utvides og blir ‘imøtekommende til føyelig’ på overdreven personlighet.

Skjermbilde 2020 04 14 kl 09 52 31

Eller høy underliggende naturlig preferanse på blå ‘evidensbasert’, men viser ikke oppmerksomhet på detaljer på hverdagslig, men når vedkommende blir stresset vender han tilbake til sin underleggende score, men på en for utvidet måte som gjerne gir seg utslag i å fortape seg i detaljer.

Skjermbilde 2020 04 14 kl 09 52 38

I en hvilken som helst 4-kvadrant-modell kan det smale fokuset naturlig føre til stereotypier og båssetting. Ved å måle de 24 kvalitetene på 3 personlighetsnivå er det umulig å lage stereotyper da man umiddelbart ser deres mangfold og indre variasjoner. En tydelig indikasjon på dette er når vi ofte finner ut at man kan være lavest i en farge av de 4 overordnede fargegrafene, men at den laveste fargen kan inneholde den høyeste scoren på et kvalitetsnivå.

Skjermbilde 2020 04 14 kl 09 52 12

Lumina måler begge ender av et kontinuum, eller spektrum. Dette gjør at folk kan se hvor de omfavner paradokser. Som vist i Splash nedenfor, kan de for eksempel være høyt på både ‘logisk’ og ‘innlevelse’, omfavne både hode og hjerte når man tar beslutninger. Et annet eksempel kan være høyt på både ‘konseptuell’ og ‘praktisk’ og vise at de kan forstå kompleksitet, men likevel også oversette det til en begrunnet handling.

Skjermbilde 2020 04 14 kl 09 48 47

Eksemplet viser støttende grønn på 5%, men når du leser videre kan du se at 'Samarbeid', er en av hans høyeste kvaliteter. Dette viser hvordan overforenkling kan fjerne nøkkelinformasjon, og kan begrense ens selvforståelse.

Hvis man bare ser på de 4 fargene, hadde talentet og preferansen for teamsamarbeid vært ukjent.

Enhver firekvadrantmodell lider under begrensningen av å være i 4 kvadrantstatus. Kostnaden for gjennomsnitt og enkelhet formidles humoristisk ved et sitat i 1958 av en statistiker: ‘Jeg har hodet i ovnen, føttene mine i kjøleskapet, men jeg er på perfekt temperatur’, litt som noen som scorer 50% på grønt på fargenivå, men scorer 100% samarbeid og 0% empati.

Mens vi omfavner verdien av 4-fargene, forhindrer historien som utspiller seg og dybden i Lumina Spark-portrettet enhver form for stereotyping.

Lumina viser hvordan vi forandrer oss i forskjellige settinger, og er intrikate og sammensatte på en unik og alltid like spennende måte både som team og individer!

Ta kontakt med Per Nordahl hvis du vil vite mer!