Kundesentrisk kultur – gir uante resultater?

Nyhet –2020.06.24

Gjennom væremåte og atferd er servicehelten med å bekrefte og forsterke bedriftens omdømme
Det å forstå kundens ubevisste behov er kjernen i en kundesentrisk kultur!

E-post: post@kgf.no
07 C1 E3 AB B36 D 4875 B9 E0 A17 DB650 A61 F 4 5005 c

Servicehelten er nøkkelmedarbeideren, som i møte med kunden yter fremdragende kundeservice – det gir kunden et solid inntrykk - og lyst til å fortelle andre…

En dyktig service- og kundemedarbeider er ofte bekreftelsen på om en virksomhet har en strømlinjeformet organisering - og dertil kundereiser.
Det er disse to som i sum som sørger for rask service, tilgjengelighet, kvalitative presise svar – også på det ubevisste behovet til kunden - og oppfølging.
God service og kundebehandling i din bedrift er sannsynligvis den aller viktigste nøkkelen til suksess! Når det aller meste retter seg inn mot kunden
– og kundens reise fra A til Å… - så utvikles en Kundesentrisk kultur. Det gir sterk påvirkning på topp og bunnlinjen din = Lønnsomhet.

Høres dette høres attraktivt ut for deg kan vi bistå deg med å utvikle en slik kultur: Utvikle eller spisse servicemål, sette standarden for kundeservice ved
å trene dine medarbeidere til å bli servicehelter som lever opp til virksomheten målsetninger. Vi hjelper deg også med den strukturelle delen: Kundereisen.