Kultur for fremtiden

Nyhet –2020.06.29

Forretningskultur har aldri vært mer sammensatt og kritisk å forstå og anvende. Globalisering, fusjoner og anskaffelser, joint ventures, ny teknologi og behovet for innovasjon, samt kraftig disrupsjon gjennom Covid 19 gjør det essensielt for selskaper fokuserer på, identifisere, justere og utvikle en unik og drivende kultur. Det er her forskjellen mellom å overleve eller å gå under har ligget for mange aktører i utsatte bransjer gjennom denne våren.

E-post: post@kgf.no
8 D62 E87 D A750 4 C59 AEF9 CC4 F17 F42016

Kultur handler om hvem du er sammen, hva du står for som organisasjon og din måte å drive virksomheten på. Betydelige, men ubeskrevne gap mellom faktisk kultur og ønsket kultur blokkerer innovasjon og tilpasning i mange organisasjoner. Å eliminere de kulturelle hullene vil øke hastigheten på implementering av strategi, støtte lederutvikling og endringsprosesser og øke vekst og forretningsresultater.

Kultur er drevet av verdier, som har en dyp innvirkning på mennesker av hvordan de prioriterer, oppfører seg og tar beslutninger. Derfor har kultur en dyp innvirkning på forretningsresultater og på oss alle personlig.

Alle organisasjonene vi har snakket med nå, på vei inn i sommerferien, har trukket frem nettopp kultur, og hvor sterkt det har påvirket deres evne til å stå i vårens utfordringer, og at deres ansatte nå har fått brutt sine vaner og at det dermed er en unik mulighet til å se på og utvikle den ønskede kulturen for å stå rustet til framtiden som måtte komme.

Kjenner du deg igjen?

Ta kontakt med Rune eller Per for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg med denne utviklingsprosessen.