Konsulentgruppen Frisk avvikles med virkning fra 1. juli 2020.

Nyhet –2020.06.24

Vi har fornøyde kunder som prater positivt om oss!
Det er vi selvsagt er veldig godt fornøyd med!
Kompetansen lever videre i hver av oss…

E-post: post@kgf.no
7 D5 E8107 D2 F1 4891 85 B3 A76 CEB048 FD2

Konsulentgruppen Frisk avvikles med virkning fra 1. juli 2020.

Vi har fornøyde kunder som prater positivt om oss! Det er vi selvsagt er veldig godt fornøyd med!
Vi er oppfattet som fageksperter som tilfører nytteverdi for kundene våre – det har gjort oss stolt og ivrig på å lære mer…

Rett før pandemien kom til Norge medio mars, hadde vi lyse utsikter for 2020 – det så veldig bra ut i forhold til omsetning og videre vekst for selskapet.

Etter en dramatisk dropp i gjennomføring av oppdrag – og gjennom det, manglende lønnsomhet - har vi sett oss nødt til å avvikle selskapet per 30. juni.
Vi er selvsagt lei oss for det, og hver og en av oss vil finne nye muligheter til å jobbe med det vi er gode på.

Vi vil selvsagt gjennomføre eksisterende oppdrag – også de som strekker seg over sommeren. Selv om selskapet avvikles finnes kompetansen i hver av oss.

Vi ønsker å ta godt vare på våre kunder og samarbeidspartnere.


Det betyr at jeg ønsker å videreføre det gode samarbeidet og den gode relasjonen vi har.

Så du er velkommen til å kontakte oss – på felles e-post eller telefon – eller direkte til den enkelte person.

Med vennlig hilsen
Rune Fjeld Hansen
daglig leder
tlf. 91 60 59 82