Konsulentgruppen Frisk AS har sertifisert 10 eksperter i Prestasjons- og karriereutvikling!

Nyhet –2019.09.14

I løpet av våren 2019 har 10 konsulenter fra Konsulentgruppen Frisk og vårt søsterselskap Frisk HMS blitt sertifiserte i det attraktive Prestasjons- og karriereutviklingsprogrammet fra vår svenske samarbeidspartner Starck & Partners. Etter å ha testet programmet på ett ti-talls av våre kunder (og med fantastiske tilbakemeldinger) er verktøy og materiell fullt og helt tilpasset norsk, og at vi tilbyr dette som en av våre tjenester fullt ut.

IMG_6972

Endringstakten i samfunnet og i arbeidslivet øker. Digitalisering, markedssvingninger, tilpasning

av organisasjon og arbeidsprosesser m.m. setter større krav til at vi som ledere og medarbeidere er endringsdyktige og opplever å ha nødvendige egenskaper, ferdigheter, kompetanse og rammer for å kunne være høyt presterende medarbeidere.

Samtidig er en av de største utfordringene for norske arbeidsgivere å beholde og utvikle talenter, ledere og nøkkelmedarbeidere – spesielt med tanke på at medarbeidere bytter jobb hyppigere enn noen gang. Det er en kjensgjerning at det koster 6 ganger med å ansette og utvikle nye medarbeidere, enn å utvikle eksisterende.

Organisasjoner har ved nyansettelser oftest gode onboardingprogrammer samt opplæring og veiledning/oppfølging i de første månedene. Etter hvert forventes det at medarbeiderne er selvgående, leverer gode prestasjoner og har høyt jobbengasjement – hvilket er naturlig. Mangel på operativ oppfølging fra ledere, kombinert med mangel på gode strategier for Talent Management i praksis, gjør at gode prestasjoner i mange tilfeller ikke blir realiteten!

Hvert andre år bør medarbeidere få anledning til å gjøre en praktisk og presis evaluering av status knyttet til sin rolle, arbeidsoppgaver, prestasjoner, kompetanse og utviklingsbehov - opp mot de krav og forventninger en selv, arbeidsgiver – og kunder- har til stillingen. Herunder også; Hva ønsker du og hva må du utvikle deg på i jobben din – både profesjonelt/faglig og personlig – for å være mest mulig relevant?

Konsulentgruppen Frisk AS, samt vårt søsterselskap Frisk HMS AS, har i 2019 sertifisert 10 av våre dyktige konsulenter i programmet Prestasjons- og karriereutvikling. Programmet er basert på en anerkjent metodikk fra vår samarbeidspartner i Sverige, Starck & Partner, og anvendt i en rekke markedsledende selskaper i privat og offentlig sektor. Over 40 000 ledere og medarbeidere har gjennomført programmet de senere år!

Vi tilbyr derfor ett vel utprøvd og effektfull program for prestasjons- og karriereutvikling. Programmet og tilhørende metodikk/prosess er helt spesifikt knyttet opp mot strategier og operativt arbeid i Talent Management – og behovet er større en noen gang!

Dette er et prosessorientert og strukturert utviklingsprogram for kunder med kandidater som;

• ønsker å kartlegge og bli bevisst egne ressurser, styrker, ferdigheter og utviklingsområder i den jobben man har

• ønsker å bli bevisst sine behov for endring

• ønsker hjelp til å sette nye mål

• trenger å lage en prestasjons- og utviklingsplan som grunnlag for egen karriereutviklingsprosess (på kort og lang sikt), fremtidige prestasjoner og mestring i jobben (og privat). Med andre ord: hvordan gjøre seg ytterligere relevant i sin jobb.

• står ovenfor en endring i yrkeslivet og trenger en grundig kartlegging og sparring med fokus på kompetanse, drivere, verdier, styrker og alternative utviklingsmuligheter – som grunnlag for videre karrierevei.

Programmet går over 10 timer, 5 x 2 timer, i en prosess på 8-12 uker. Programmet kan tilpasses enkeltpersoner og-/eller som en del av satsning innen leder- og medarbeiderutvikling.

I programmet arbeider kandidaten inngående med personlige og faglige utviklingsoppgaver – både i møtene og mellom møtene. I møtene får kandidaten oppfølging, feedback, coaching og beslutningsstøtte hos sin karriererådgiver/ekspert fra Konsulentgruppen Frisk AS. Programmet ender opp med en personlig utviklingsplan som hjelper kandidaten ta valg, øve og trene for å oppnå de mål kandidaten har satt, på kort og lang sikt.

Vi oppfordrer, nærmest bestiller, at kandidaten introduserer sin plan for nærmeste leder. Flere av våre kunder velger å bruke prestasjons- og utviklingsplanen som et sentralt verktøy knyttet til gjennomføring av medarbeiderutviklingssamtaler. Dermed er merverdien av planen svært høy.

Som leder eller HR-ansvarlig: tenk deg en ansatt som kommer med en nøye reflektert, gjennomtenkt og tydelig personlig utviklingsplan på kort og lang sikt, og som kandidaten har brukt de siste 8-12 ukene til å utvikle!? Da inviterer du til karriereutvikling i praksis, prestasjonsorientering, samspill og topp medarbeiderengasjement! Du og dere har da oversikt og «track» på de beste medarbeiderne og ledere = Talent management.

Vil din vite mer om vårt prestasjons- og karriereutviklingsprogram? Ta kontakt med Avdelingsleder / Partner - Bjørn-Eirik Buschmann - Mobil: 909 70 113, email: bjorn-e@kgf.no

Se også: (link til omtale på hjemmesiden https://kgf.no/tjenester/prestasjons-og-karriereutvikling )