Konsulentgruppen Frisk AS og Frisk HMS AS

Nyhet –2018.12.31

Sterke og unike synergier mellom Konsulentgruppen Frisk AS og vårt søsterselskap Frisk HMS AS – til beste for våre kunder.

3743-9737

Som søsterselskaper i konsernet Frisk Utvikling har Konsulentgruppen Frisk og Frisk HMS (Bedriftshelsetjeneste) inntatt en unik posisjon og hvor synergiene er sterkt fremtredende for oss og våre kunder. Vårt felles team av organisasjonskonsulenter, kombinert med fagressurser innen BHT/HMS – gjør oss til en sterk samarbeidspartner innen bedriftsutvikling, psykososialt arbeidsmiljø, arbeid og helse.

Vi skal være å oppfatte som en ledende samarbeidspartner innen forebyggende arbeid og med tjenester/virkemidler som tilrettelegger for at mennesker (ledere og medarbeidere) skal fungere i arbeidslivet – hver for seg og sammen. Organisasjon og individ i samspill – er sentralt vårt arbeid.

Olle Indseth (Leder avd. Prestasjonsutvikling i Konsulentgruppen Frisk AS) og Vidar Fjeldsven (t.h.) (Leder for Marked og Forretningsutvikling i Frisk HMS AS) gleder seg til det videre samarbeidet og synergier som finnes til beste for våre kunder.

Frisk HMS AS er en av landets ledende aktører innen Bedriftshelsetjeneste – se: www.friskhms.no
Se Kurstilbud fra Frisk HMS – totalt 70 kurs innen HMS i 2019.

I fellesskap har vi over 100 medarbeidere, hvorav 16 organisasjonskonsulenter (herunder organisasjonspsykologer), som daglig bistår kunder gjennom BHT/HMS og tilhørende forebyggende aktiviteter og behovsrelaterte organisasjonsutviklingstjenester.

Flere og flere kunder velger nå å knytte til seg Konsulentgruppen Frisk og Frisk HMS som utviklingspartner innen BHT/HMS/organisasjonsutvikling.

Vil du vite mer om Bedriftshelsetjenester fra Frisk HMS AS?

Ta kontakt med Leder for marked og forretningsutvikling - Vidar Fjeldsven - Mobil: 901 91 017, email: vidar@friskhms.no

Vil du vite mer om Konsulentgruppen Frisk AS og synergier knyttet til BHT/HMS?

Ta kontakt med Leder avd. Prestasjonsutvikling - Olle Indseth - Mobil: 901 42 060, email: olle@kgf.no