Future at Work

Nyhet –2018.12.01

Internasjonal undersøkelse viser at bedriftens tre mest verdsatte ferdigheter for å være konkurransedyktig i dag er; Smidig ledelse, koordinering med andre, og kreativitet.

Shutterstock_463259987

En internasjonal undersøkelse – Future Of Work - gjennomført av OI Global Partners i 2018 (1000 respondenter - ledere/HR-ansvarlige fra 28 land) har kartlagt hva som kjennetegner «Fremtidens arbeid» og hva som skaper konkurransekraft fremover. Resultatene sammenlignes med resultater 2016-2017 og følgende spørsmål har blitt besvart:

  • Hvilke ferdigheter behøves for å være konkurransedyktig i dag?
  • Hvilke er de største utfordringer for å ivareta virksomhetens ansatte?
  • Hva anses som mest effektiv talentutvikling og effektive tiltak for å utvikle medarbeidere i 2018?
  • Hvilke roller er mest utsatt og i fare for å forsvinne og hvilke stillingstyper er på “nedadgående”?

Undersøkelse avdekker spesielt følgende:

  • Organisasjoners største utfordringer i er å tiltrekke og ansette dyktige medarbeidere – talenter –, beholde dem og holde dem engasjert, samt å tilpasse virksomheten til pågående endringer.
  • De mest verdifulle medarbeidere har myke kvaliteter som bunner i det som kalles leadership Agility – evnen til å koordinere og tilpasse seg andre, kreativitet og som kommuniserer effektivt. Disse personene er også ivrige etter å lære og utvikle seg.
  • I et arbeidsliv og samfunn med høy endringstakt, er det administrative roller og stillinger innen finans, regnskap og ledelse på mellomnivå, som antas å være mest utsatt. Ikke-direkte-inntektsgivende stillinger er nedvurdert og mange slike roller forsvinner.

Konsulentgruppen Frisk AS er norsk representant og medlem i OI Global Partners.

Vil din virksomhet være med i Future Of Work 2019?

Ta kontakt med Daglig leder / Partner - Bjørn-Eirik Buschmann - Mobil: 909 70 113, email: bjorn-e@kgf.no

I etterkant av undersøkelsen vil du få tilgang til den internasjonale rapporten og vi stiller mer enn gjerne opp for nærmere presentasjon av undersøkelsen for din bedrift/ledergruppe.