Culturengine – hvordan måle og utvikle bedriftskulturen

Nyhet –2018.12.04

Kultur spiser strategier til frokost, blir det sagt! Kultur er drevet av verdier, som har en dyp innvirkning på medarbeidere ved hvordan de prioriterer, oppfører seg og tar beslutninger. Derfor har kultur en dyp innvirkning på drift og økonomiske resultater.

I Stock-940144112_super

For å drive kulturen trenger du en strukturert tilnærming. En kulturstrategi er en guidet tur gjennom det komplekse feltet kulturell utvikling, fra hvor du er til hvor du vil være. Den består av fire definerte moduler. Hver fase er tilpasset for hver kunde, basert på forretningsstrategi, prioriteringer, organisasjonsstatus og ressurser.

Konsulentgruppen Frisk AS bistår våre kunder i kartlegging og videreutvikling av organisasjonskulturen. Som verktøy har vi valgt å sertifisere flere av våre konsulenter i verktøyet Culturengine. Se mer info: https://culturengine.no/

Culturengine er en plattform og et verktøy som kartlegger/analyserer og gir innsikt i virksomhetens kultur, samtidig som den avdekker gap mellom faktisk og ønsket kultur, i tillegg til hva virksomheten trenger for å lykkes. Sentralt er måling av den enkeltes verdiprioriteringer, som igjen aggregeres på enhets- eller organisasjonsnivå. Reduksjon av gapet styrker kultur, samarbeid, vekst.

Ved å samarbeid med Konsulentgruppen Frisk AS får du tilgang på analyse- og utviklingsverktøy, kombinert med tilgang på erfarne organisasjonskonsulenter som kan bistå med analyse, fasilitering av prosesser og trening/involvering av ressurspersonell, samt behovsrettet rådgivning.

Vil du vite mer om hvordan vi kan bistå i kartlegging og utvikling av bedriftskulturen?

Ta kontakt med Leder avd. Prestasjonsutvikling - Olle Indseth - Mobil: 901 42 060, email: olle@kgf.no

Culturengine-logo